Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

ΕΛ.ΑΣ.Μεταγωγές – φρούρηση κρατουμένων στα Νοσοκομεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτών – Τι ισχύει σε κάθε περίπτωση

Καθημερινά πολλοί συνάδελφοι απασχολούνται με τη μεταγωγή κρατουμένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων καθώς και με τη φρούρηση τους για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν νοσηλευόμενοι. Επίσης πολλές φορές στους κρατούμενους χορηγείται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης θεραπευτική αγωγή (φάρμακα) το κόστος της δαπάνης των οποίων οι αρμόδιοι δεν γνωρίζουν ποιος θα πρέπει να αναλάβει.

Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται διάφορες απορίες και ερωτήματα σχετικά με την όλη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ξεχωριστή ενότητα στο forum της ιστοσελίδας μας (δείτε την εδώ) όπου μπορείτε να μπείτε και να λύσετε όλες σας τις απορίες, αλλά και να δείτε τις σχετικές διαταγές που συγκεντρώσαμε για εσάς.

Η υπ” αριθμ. 1017/13/10 από 14-03-2011 Διαταγή της ΓΑΔΘ καθορίζει ορισμένες λεπτομέρειες, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτωΕπίσης η υπ” αριθμ. 19/1995 από 11-03-1996 Γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα Πρωτ/κών Θεσσαλονίκης, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Κατά την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και της ιατρικής δεοντολογίας συνάγεται σαφώς οτι δεν πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία του συνοδού αστυνομικού μέσα στο χώρο εξέτασης του ασθενούς κρατούμενου , όταν αυτός και ο ιατρός δεν το επιθυμούν, εφόσον αποκλείεται κατά την αντικειμενική κρίση του συνοδεύοντος αστυνομικού, ο κίνδυνος απόδρασης του ασθενούς κρατούμενου ( π.χ αποκλείεται ο κίνδυνος απόδρασης όταν ο χώρος εξέτασης είναι σε υψηλό όροφο και στερείται δεύτερης εξόδου ή όταν ο οποιοσδήποτε χώρος εξέτασης στερείται παραθύρων ή δεύτερης εξόδου) . Στην περίπτωση αυτη ο συνοδός αστυνομικός παραμένει έξω από την θύρα του χώρου εξέτασης του ασθενούς κρατούμενου , μέχρι να τελειώσει η εξέταση . Σε αντίθετη περίπτωση όμως ,όταν υπάρχει έστω και ελάχιστος κίνδυνος απόδρασης του ασθενή κρατουμένου και αυτό θα κρίνεται κάθε φορά, αντικειμενικά απο το συνοδό αστυνομικό, αυτός θα πρέπει να παρίσταται κατά την εξέταση του ασθενούς κρατουμένου , διότι το ιατρικό απόρρητο στην περίπτωση αυτή κάμπτεται απο την υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, που επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας του πολίτη. Εξάλλου ο αστυνομικός που παρίσταται στο χώρο εξέτασης ασθενή κρατουμένου εκτελεί δημόσια υπηρεσία και έχει καθήκον εχεμύθειας για κάθε τι που είδε , άκουσε ,έμαθε εννόησε και το οποίο αποτελεί ιατρικό απόρρητο του ασθενή κρατουμένου»

Σχετική με το θέμα είναι και η 18/2006 Κανονιστική Διαταγή του ΑρχηγείουΤέλος υπάρχει και σχετικό έντυπο το οποίο οι αρμόδιες συντάσσουν για την κάλυψη της δαπάνης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατουμένωνΓια το πόσοι αστυνομικοί πρέπει να διατίθενται για την φρούρηση ενός κρατούμενου, ο οποίος νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Π.Δ.141/1991 (μπορείτε να το δείτε παρακάτω). Για τις ώρες του επισκεπτηρίου, το τι επιτρέπεται να αφήνουν οι σκοποί, αλλά και άλλα παρόμοια θα πρέπει η διοίκηση να εκδώσει κανονισμό κρατητηρίου για εφαρμογή (βλέπε παρακάτω άρθρο 67 παρ.4 ιβ Π.Δ.141/1991). Για το αν προβλέπεται από κάπου να διατίθεται και δεύτερος σκοπός κρατητηρίων για την πιο ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων βλέπε το άρθρο 66 του Π.Δ. 141.

Π.Δ.141/1991

Άρθρο 66.
Φρουρά κρατητηρίου

1. Ένοπλη φρουρά κρατητηρίου διατάσσεται πάντοτε αν κρατείται μεγάλος αριθμός κρατουμένων η κρατείται υπόδικος η δράστης σοβαρού αδικήματος η κατάδικος.
2. Η δύναμη και σύνθεση της φρουράς του κρατητηρίου είναι ανάλογη με τον αριθμό και την επικινδυνότητα των κρατουμένων, την ασφάλεια των κρατητηρίων και τις υπηρεσιακές συνθήκες.
3. Υπηρεσίες με μικρό αριθμό προσωπικού η φρούρηση των κρατουμένων μπορεί να ανατίθεται στο γραφειοφύλακα η τον υπαξιωματικό υπηρεσίας.
4. Εάν το κρατητήριο δεν πληροί τους όρους της ασφαλούς κράτησης ή η υπάρχουσα δύναμη δεν επαρκεί για τη φρούρηση των κρατουμένων, ο διοικητής της Υπηρεσίας οφείλει να παίρνει τα ενδεικνυόμενα από τις περιστάσεις μέτρα, δεσμεύοντας στην ανάγκη τους κρατουμένους για να προλάβει απόδραση, αυτοκτονία η τραυματισμό τους.
5. Οι αστυνομικοί της φρουράς κρατητηρίου:
α. Φέρουν υπηρεσιακό περίστροφο η πιστόλι, αστυνομική ράβδο και αστυνομική σφυρίχτρα.
β. Δεν εισέρχονται ένοπλοι στο κρατητήριο.
γ. Παρίστανται ένοπλοι σε κάθε περίπτωση ανοίγματος του κρατητηρίου.
δ. Ευθύνονται για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των κρατουμένων, την πρόληψη απόδρασης και την τήρηση της τάξεως και ησυχίας στα κρατητήρια.
ε. Εάν απαιτηθεί να εισέλθουν στο κρατητήριο ζητούν τη συνδρομή του δεσμοφύλακα.
στ. Δεν επιτρέπουν την επικοινωνία των κρατουμένων με οποιονδήποτε χωρίς διαταγή του δεσμοφύλακα.
ζ. Εκτελούν τα καθήκοντα τους, σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του δεσμοφύλακα.
6. Στα αστυνομικά κρατητήρια δεν επιτρέπεται η κράτηση υποδίκων ή καταδίκων που προορίζονται για Σωφρονιστικό Κατάστημα, με εξαίρεση τον απολύτως αναγκαίο πριν την μεταγωγή χρόνο και εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας μεταγωγή και παράδοση σ” αυτό.

Άρθρο 67
Δεσμοφύλακας – Βοηθός δεσμοφύλακα

1. Δεσμοφύλακας ορίζεται στις Υποδιευθύνσεις και Τμήματα Μεταγωγών – Δικαστηρίων και σε Υπηρεσίες που έχουν μεγάλο αριθμό κρατουμένων.
2. Υπηρεσία δεσμοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι και κατ’ εξαίρεση Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ που προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α΄ 158).
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 7 του άρθρου 59 του παρόντος. εφαρμόζονται ανάλογα και για το δεσμοφύλακα.
4. Ο δεσμοφύλακας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Παραλαμβάνει από τον προκάτοχο του τους κρατουμένους με πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί με τους οποίους οι κρατούμενοι είναι καταχωρημένοι στο Βιβλίο κρατουμένων, αφού ελέγξει την ταυτότητα τους. Επίσης με πρωτόκολλο παραλαμβάνει τα κλειδιά και τα λοιπά δημόσια είδη των κρατητηρίων.
β. Παραλαμβάνει προσωπικά τους κρατουμένους που προσάγονται, εγγράφει αυτούς στο βιβλίο κρατουμένων και τους κλείνει στο κρατητήριο, αφού ενεργήσει αυστηρή και προσεκτική έρευνα σ” αυτούς και τις αποσκευές τους.
γ. Αφαιρεί από τους κρατουμένους που εγκλείονται στο κρατητήριο τα χρήματα, τιμαλφή και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα των οποίων η εισαγωγή στα κρατητήρια απαγορεύεται και τα παραδίδει στον αξιωματικό υπηρεσίας.
δ. Είναι υπεύθυνος για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων της φρουράς των κρατητηρίων και την αρμόζουσα συμπεριφορά απέναντι στους κρατουμένους.
ε. Επιβλέπει για την εισαγωγή από τους κρατουμένους στα κρατητήρια μόνο κλινοσκεπασμάτων, στρωμάτων, τροφίμων και εφημερίδων η βιβλίων.
στ. Κρατά ο ίδιος τα κλειδιά των κρατητηρίων, επιθεωρεί πολλές φορές την ημέρα τα κρατητήρια για την πρόληψη φθορών η απόδρασης των κρατουμένων και ενεργεί έρευνες για ανακάλυψη τυχόν κατεχομένων απ” αυτούς απαγορευμένων αντικειμένων.
ζ. Φροντίζει, σε κάθε περίπτωση ανοίγματος του κρατητηρίου, να παρίσταται ένοπλη η φρουρά για την πρόληψη απόδρασης.
η. Μεριμνά για την καθαριότητα των κρατητηρίων και της περιοχής τους, καθώς και για το φωτισμό και γενικά για την ασφάλεια αυτών.
θ. Παραδίδει, ύστερα από γραπτά σημειώματα του αξιωματικού υπηρεσίας, του προς μεταγωγή κρατουμένους στους συνοδούς, με απόδειξη που καταχωρίζεται και υπογράφεται στο οικείο βιβλίο, από τον επικεφαλής της συνοδείας.
ι. Απολύει τους κρατουμένους με βάση τα τακτικά αποφυλακιστήρια των αρμοδίων αρχών και ύστερα από εντολή του αξιωματικού υπηρεσίας. Τους απολυόμενους διαγράφει αμέσως από το βιβλίο κρατουμένων, στο οποίο καταχωρίζει τον αριθμό και τη χρονολογία του αποφυλακιστηρίου, καθώς και τη χρονολογία και ώρα εξόδου τους και το κρατητήριο.
ια. Βεβαιώνεται για την ταυτότητα των κρατουμένων, πριν από κάθε παράδοση η απόλυση αυτών.
ιβ. Επιτρέπει την επίσκεψη των κρατουμένων, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το διευθυντή η διοικητή της Υπηρεσίας, το οποίο καθορίζει το ωράριο εξόδου των κρατουμένων από τα κρατητήρια για αναψυχή, το ωράριο και το χώρο του επισκεπτηρίου και τα πρόσωπα που επιτρέπεται να επισκέπτονται τους κρατουμένους.
ιγ. Επιτρέπει την έξοδο των κρατουμένων από τα κρατητήρια για αναψυχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για πρόληψη απόδρασης η επικοινωνίας τους με οποιανδήποτε, εκτός του προσωπικού της φρουράς.
ιδ. Απαγορεύει την είσοδο στον προθάλαμο των κρατητηρίων του προσωπικού που δεν είναι διατεταγμένο σε υπηρεσία και οποιουδήποτε ιδιώτη, χωρίς άδεια του διευθυντή διοικητή η του αξιωματικού υπηρεσίας.
ιε. Απαγορεύει την επίσκεψη κρατουμένων από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς άδεια του διευθυντή η διοικητή η αξιωματικού υπηρεσίας και την επαφή, συνομιλία η προσέγγιση των οργάνων υπηρεσίας και του υπηρετικού προσωπικού με τους κρατουμένους, όταν δεν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη.
ιστ. Ελέγχει και ερευνά τα είδη που παραδίδονται στους κρατουμένους από τους επισκέπτες και δικαιούται, όταν το κρίνει εύλογο, να διατάξει την ενέργεια σωματικής έρευνας στους επισκέπτες των κρατουμένων.
ιζ. Βοηθούμενος από το προσωπικό της φρουράς, παρακολουθεί τους επισκέπτες των κρατουμένων για να μη παραδώσουν σ” αυτούς απαγορευμένα είδη, ιδίως οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά, όπλα, όργανα, η εργαλεία κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για διάρρηξη η απόδραση, να μη γίνουν ύποπτες η μη επιτρεπόμενες συνεννοήσεις και να μη πλησιάσουν τα κρατητήρια άτομα που έχουν πρόθεση να εκμεταλλευθούν τους κρατουμένους.
Όταν κατά τις επισκέψεις και συνομιλίες, που είναι ολιγόλεπτες, διαπιστωθεί ότι επισκέπτης παραδίδει σε κρατούμενο αντικείμενο για το οποίο δεν έχει δοθεί έγκριση, το αντικείμενο κατάσχεται και ο επισκέπτης οδηγείται στον αξιωματικό υπηρεσίας.
ιη. Δίδει στους επισκέπτες κάθε επιτρεπόμενης πληροφορία για τους κρατουμένους.
ιθ. Απαγορεύει την είσοδο στο κρατητήριο κάθε οργάνου υπηρεσίας το οποίο φέρει όπλο, ο ίδιος δε, όταν εισέρχεται στο κρατητήριο, πρέπει να είναι άοπλος και να συνοδεύεται και από άλλον άοπλο αστυνομικό.
κ. Απαγορεύει την από οποιονδήποτε κακοποίηση, κακομεταχείριση η υβριστική συμπεριφορά προς τους κρατουμένους.
κα. Απαγορεύει στους κρατουμένους να τραγουδούν, να φωνασκούν, να θορυβούν γενικά, να παίζουν ζάρια η να χαρτοπαίζουν και να ενοχλούν τους συγκρατούμενους τους. Τους κρατουμένους που εκτρέπονται σε θορυβώδεις εκδηλώσεις η παρενοχλούν τους συγκρατούμενους τους οδηγεί, με διαταγή του αξιωματικού υπηρεσίας, στο απομονωτήριο η σε ιδιαίτερο κρατητήριο και στην ανάγκη τους δεσμεύει, σε καμία όμως περίπτωση δεν τους κακοποιεί.
κβ. Απομονώνει και δεσμεύει κατάλληλα τους τοξικομανείς κρατουμένους που εκτρέπονται εξ αιτίας της έλλειψης ναρκωτικών για να προλάβει αυτοκτονία η αυτοτραυματισμού τους. Προκειμένου για τοξικομανείς για τους οποίους δημιουργείται κίνδυνος της ζωής τους από την έλλειψη ναρκωτικών, αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας για να κληθεί ιατρός, ο οποίος είναι αρμόδιος να χορηγήσει η όχι τα απαιτούμενα κατά περίπτωση φάρμακα.
κγ. Αναφέρει αμέσως στον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε περίπτωση έκτακτης και σοβαρής ασθένειας κρατουμένου.
κδ. Μεριμνά για την παροχή τροφοδοσίας τους κρατουμένους κατά τις ισχύουσες διατάξεις η τους διευκολύνει στην προμήθεια τροφής με δικές τους δαπάνες.
κε. Διαχωρίζει τους κρατουμένους, εφόσον ο αριθμός αυτών και των κρατητηρίων το επιτρέπει, ανάλογα με τα βαθμό επικινδυνότητας, το είδος και τη βαρύτητα του αδικήματος που διέπραξαν η την ύπαρξη άλλων ειδικών λόγων. Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι γυναίκες και οι ανήλικοι πρέπει να κρατούνται σε ιδιαίτερα κρατητήρια.
Επίσης αυτοί που πάσχουν από μολυσματική η λοιμώδη νόσο, κρατούνται σε ιδιαίτερο κρατητήριο που πρέπει να απολυμαίνεται μετά την απόλυση τους.
5. Σε όλες Υπηρεσίες η κίνηση των κρατουμένων δεν επιβάλλει τον ορισμό δεσμοφύλακα, τα καθήκοντα του εκτελούνται από τον υπαξιωματικό η αξιωματικό υπηρεσίας.
Στους Αστυνομικούς Σταθμούς τα καθήκοντα του δεσμοφύλακα εκτελεί ο διοικητής του Σταθμού, βοηθούμενος από το γραφειοφύλακα.
6. Αν η κίνηση των κρατουμένων το επιβάλλει, ορίζεται ως βοηθός του δεσμοφύλακα έμπειρος αστυφύλακας, ο οποίος περιορίζεται αποκλειστικά στην εκτέλεση των εντολών του δεσμοφύλακα.

“Άρθρο 72
Φρουρές καταδίκων και υποδίκων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα

1. Για τη φρούρηση καταδίκων και υποδίκων νοσηλευομένων στα πάσης φύσεως Θεραπευτήρια και τη συνοδεία αυτών για ανάκριση ή ιατρική εξέταση στην έδρα της Φυλακής ή του Σωφρονιστικού Καταστήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Σε εξαιρετικές ανάγκες διατάσσεται από τον οικείο διοικητή αξιωματικό υπηρεσίας φρούρησης των νοσηλευομένων σε νοσοκομείο ή κλινική κρατουμένων, με αίτηση της αρμοδίας Εισαγγελικής Αρχής την οποία όμως μπορεί να αρνηθεί εάν εκ των πραγμάτων οι θάλαμοι στους οποίους νοσηλεύονται δεν παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας (άρθρα 1 και 8 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο Ν.Δ. 1335/1973).
2. Την φρούρηση συλληφθέντος από αστυνομική Υπηρεσία δράστου αυτοφώρου εγκλήματος νοσηλευομένου σε νοσηλευτικό Ίδρυμα, μέχρι την παραπομπή του στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αναλαμβάνει το Αστυνομικό Τμήμα στην περιφέρεια του οποίου νοσηλεύεται, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας που ενήργησε τη σύλληψη, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι της κράτησης.
3. Η δύναμη της φρουράς και το είδος του οπλισμού της, καθορίζεται από το διοικητή της κατά τα ανωτέρω αρμόδιας για τη φρούρηση υπηρεσίας και είναι ανάλογος με την επικινδυνότητα και ικανότητα για απόδοση του κρατουμένου και τις συνθήκες ασφάλειας που παρέχει ο θάλαμος ή το δωμάτιο, όπου νοσηλεύεται. Στην περίπτωση που είναι ανάγκη να διατεθεί ενισχυτική δύναμη, αυτή διατίθεται με διαταγή της προϊσταμένης Υποδιευθύνσεως Αστυνομίας, και όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης.
4. Στους σκοπούς δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, στις οποίες περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ή τυχόν απαγόρευση επικοινωνίας του κρατουμένου με οποιονδήποτε ή τα πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να τον επισκεφθούν.

Μπείτε στην κλειστή κοινότητα αμφίδρομης επικοινωνίας (forum) της ιστοσελίδας μας και δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα (εδώ)


επιμέλεια

Αγγελίδης Παναγιώτης

μέλος Δ.Σ. ΕΑΥΘ

Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ

μέλος της ΣΚΑΥ
http://policeonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου