Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Επιστολή δημοτικών αστυνομικών προς τους βουλευτές

Επιστολή δημοτικών αστυνομικών προς τους βουλευτές
Νέα επιστολή σημαντικής ομάδας πρώην δημοτικών αστυνομικών. Διαβάστε ποια ζητήματα θέτουν.
Αξιότιμοι Βουλευτές, Είμαστε 420 Δημοτικοί Αστυνομικοί, από το σύνολο των 1542 που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και επιθυμούμε μία σημαντική αλλαγή στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου
«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».Στο συγκεκριμένο άρθρο καταργούνται υποχρεωτικά οι θέσεις μας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και καλούμαστε να επιλέξουμε είτε την επιστροφή στις παλαιές μας θέσεις στη ''Νέα'' Δημοτική Αστυνομία, είτε σε προσωποπαγείς θέσεις στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών.
Θεωρούμε, ότι πρέπει να μας δοθεί το δικαίωμα της παραμονής στις ήδη υφιστάμενες νεοσυσταθείσες οργανικές μας θέσεις ως ειδικής κατηγορίας ένστολο προσωπικό, όπου τοποθετηθήκαμε οριστικά μόλις το Δεκέμβριο του περασμένου έτους και μετά από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, που ετέθησαν από την Ελληνική Αστυνομία. Σαφέστατα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας που επιθυμούν να επιστρέψουν στους δήμους, επιθυμία που υλοποιείται με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, ωστόσο έχουμε την πεποίθηση ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει και σε εμάς τη δυνατότητα παραμονής στο τωρινό εργασιακό μας καθεστώς.Σημειώνεται δε, ότι υπ' αυτήν τη μορφή δε θίγουμε κανένα συμφέρον από το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό του Σώματος.
Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η δημοσίευση του Π.Δ. και των Υ.Α., που θα καθόριζαν ευκρινώς τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία μας εντός του Σώματος. Πιστεύουμε ότι με τη δημοσίευσή τους θα μπορέσουμε να παράγουμε αποτελεσματικότατο έργο επί θεμάτων δημοτικής αστυνόμευσης. Αξίζει να τονιστεί ότι όλα τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. και άλλων παραβάσεων επί των αρμοδιοτήτων μας καταλογίζονται υπέρ των οικείων δήμων και αυτό θα συνέβαινε εάν είχαμε αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά μας εντός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης, υπάρχουν μικροί δήμοι που δε μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία μιας επανασυσταθείσας Δημοτικής Αστυνομίας και το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί από τη δική μας δράση εντός της Ελληνικής Αστυνομίας.Ταυτόχρονα, η παραμονή μας δημιουργεί νέους συσχετισμούς στην πρακτική πραγματικής δημοτικής αστυνόμευσης. Εάν δεχτούμε ότι οι δήμοι θα ασκούν τις αρμοδιότητες που επιφέρουν διοικητικά πρόστιμα, ενώ τα ποινικά θέματα -επί των 30 αρμοδιοτήτων της παλαιάς δημοτικής αστυνομίας- θα τα διαχειρίζονται οι παραμένοντες στην ΕΛ.ΑΣ. δημιουργείται μια νέα δυναμική προοπτική εξυγίανσης του αστικού τοπίου από μικρής και μεσαίας κλίμακας παραβατικότητας με την άμεση συνεργασία μεταξύ των δήμων (Νέα Δημοτική Αστυνομία) και της ΕΛ.ΑΣ.( παραμένοντες πρώην δημοτικοί αστυνομικοί), για το πραγματικό όφελος του πολίτη.
Τέλος, επισημαίνουμε τη βαθειά μας πίστη στο κράτος δικαίου και αναμένουμε την αναγνώριση και ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας, που θα σημάνει πραγματικά την αποκατάσταση των αδικιών. Σας καλούμε να μας υποστηρίξετε και να εντάξετε στο νομοσχέδιο τη δυνατότητα της οικειοθελούς παραμονής και διατήρησης των θέσεων, όσων το επιθυμούν, στην Ελληνική Αστυνομία."
Με εκτίμηση".
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου