Χωρίς καινοτομίες είναι ο νέος «εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης» (φυλακών) και «αυτοτελών τμημάτων Γ΄  Τύπου (φυλακές υψίστης ασφαλείας Δομοκού) ο οποίος δημοσιεύθηκε δύο μέρες πριν την Χριστούγεννα…


στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου για τον  εσωτερικό κανονισμό  των φυλακών καθορίζει τις αρχές λειτουργίας των φυλακών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατουμένων, κ.λπ.
Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, προβλέπει την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των κρατουμένων, ενώ καθορίζει τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Ακόμη, προβλέπει τι μπορεί να έχουν οι κρατούμενοι στα κελιά τους, όπως είναι τηλεόραση, ενώ μπορεί  να έχουν με δικές τους δαπάνες συνδρομητικό κανάλι για αθλητικά γεγονότα και ταινίες ψυχαγωγικού ή μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και ραδιόφωνο. Επίσης, μπορεί οι κρατούμενοι να έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές  για εκπαιδευτικούς λόγους, όχι όμως στο χώρο των κελιών.
Απαγορεύεται η αλληλογραφία μεταξύ των κρατουμένων (εκτός ορισμένων περιπτώσεων), ενώ οι κρατούμενοι έχουν δικαίωνα να προβαίνουν σε αγορές πραγμάτων από τους ειδικούς χώρους πώλησης των φυλακών.                                                                                                                  trelokouneli.gr