Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

«Ανάθεση φύλαξης καταστημάτων κράτησης σε ΙΕΠΥΑ»

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη φημολογούμενη ανάθεση φύλαξης καταστημάτων κράτησης σε ιδιώτες ...κατέθεσαν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ Μαρία Γιαννακάκη και Γιάννης Πανούσης.


Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια πιθανή ανάθεση της ευθύνης φύλαξης, μεταξύ άλλων, καταστημάτων κράτησης της χώρας σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), βάσει του παραδείγματος του τρέχοντος διαγωνισμού για τη φύλαξη των κέντρων κράτησης μεταναστών σε Κόρινθο, Δράμα και Έβρο.

Οι βουλευτές θέτουν θέμα αντισυνταγματικότητας, που παραβιάζει τον σκληρό πυρήνα της αποκλειστικής ευθύνης του κράτους στην καταστολή και στη φύλαξη, καθώς και θέματα παράνομων πρακτικών που ακολουθούν ιδιωτικές εταιρείες, όπως και την έλλειψη εξειδικευμένης εκπαίδευσης αποτέλεσμα του πολύ χαλαρού πλαισίου ίδρυσης και αδειοδότησης.

Αναλυτικά η ερώτηση

Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια πιθανή ανάθεση της ευθύνης φύλαξης, μεταξύ άλλων, καταστημάτων κράτησης της χώρας σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), βάσει του παραδείγματος του τρέχοντος διαγωνισμού για τη φύλαξη των κέντρων κράτησης μεταναστών σε Κόρινθο, Δράμα και Έβρο.

Οι διοικούντες των ΙΕΠΥΑ συνειδητοποιώντας τη διάθεση της κυβέρνησης για ανάθεση αμιγώς αστυνομικών αρμοδιοτήτων προς ιδιώτες, σπεύδουν αιτούμενοι όλο και περισσότερων αποστολών, όπως τη φύλαξη καταστημάτων κράτησης και δικαστηρίων.

Πέραν της αντισυνταγματικότητας ενός τέτοιου μέτρου που παραβιάζει τον σκληρό πυρήνα της αποκλειστικής εξουσίας και ευθύνης του κράτους στην καταστολή και στην φύλαξη θέλουμε να επισημάνουμε και τα εξής.

Οι εν λόγω εταιρείες, έχει παρατηρηθεί πως παρανομούν σε ποσοστό της τάξης του 90%, όσον αφορά σε πρακτικές που ακολουθούν, και περιλαμβάνουν χρησιμοποίηση ανασφάλιστου προσωπικού, παράνομη απασχόληση συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μη τήρηση της νομοθεσίας περί προβλεπόμενου εξοπλισμού εν ώρα εργασίας, κ.ά.

Επιπροσθέτως, οι διευθύνοντες σύμβουλοι – στελέχη τους, στερούνται βασικών Αρχών του επαγγέλματός τους, και δεν υποχρεούνται σε καμία εξειδικευμένη εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την πλήρη άγνοιά τους σε πολλούς τομείς, με κυριότερο αυτόν του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου περί δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ως αποτέλεσμα το εξειδικευμένο προσωπικό διοικείται από μη καταρτισμένα άτομα. Το γεγονός αυτό επιτείνεται και από τον διογκωμένο αριθμό ΙΕΠΥΑ, που προκύπτει από τα εξαιρετικά χαλαρά προαπαιτούμενα ίδρυσης και αδειοδότησης.

Να σημειωθεί ότι στην Βρετανία, η αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας, συνοδεύτηκε και από την δημιουργία σχετικού θεσμικού πλαισίου, σε ότι αφορά την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την λογοδοσία των ιδιωτών. Τέλος, η ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή των ιδιωτών στην παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια οδηγεί μοιραίως στον αποκλεισμό όλων αυτών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να «αγοράσουν» τις υπηρεσίες αυτές. Έτσι, όμως κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία οι υπηρεσίες στους ευαίσθητους αυτούς τομείς που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην απευθύνονται πλέον σε όλους ανεξαιρέτως και να καταργείται η έννοια του δημόσιου αγαθού.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Υπάρχει ενδεχόμενο ανάθεσης φύλαξης των καταστημάτων κράτησης σε ΙΕΠΥΑ, παρά τις συνταγματικές επιφυλάξεις και απαγορεύσεις;

2. Επιπροσθέτως, έχει υπάρξει έλεγχος της λειτουργίας των ΙΕΠΥΑ αναφορικά με τα προαναφερθέντα σημεία; Αν ναι ποια τα αποτελέσματα αυτού; Αν όχι, προτίθενται να προβούν σε αντίστοιχο έλεγχο;

3. Θεωρούν ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το καταστατικό και την λειτουργία των ΙΕΠΥΑ, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ν.2518/1997 αλλά και του Συνταγματικού Κώδικα (ν.2776/1999), επιτρέπει κάτι τέτοιο;

4. Πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των υπεραπλουστευμένων διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης που οδηγούν αναπόφευκτα στο φαινόμενο διοίκησής τους από μη καταρτισμένα άτομα;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μαρία Γιαννακάκη
Γιάννης Πανούσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου