Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Απόψεις ενός Εξωτερικού Φρουρού

Σύνταγμα της Ελλάδας
Άρθρο 2
1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Άρθρο 4

5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Άρθρο 14
1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.

Άρθρο 20
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 21
1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

Άρθρο 22
1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

Άρθρο 23
1. Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.

2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.
Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ' αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Το δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του.

Άρθρο 120
4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Προτάσεις για την Ομοσπονδία της Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

1. Είμαστε το δεύτερο υπουργείο σε περικοπές μετά από το οικονομικών! Συλλογικά να υπάρξει εξορθολογισμός  ώστε να μην φτάσουμε στην πλήρη εξαθλίωση και ταπείνωση! Αδυναμία πλήρης για την βιοσιμώτητα μας, με βάση τα δάνεια μας, το υψηλό κόστος ζωής, της φύσης της εργασίας μας, το βάρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στολης, όπλου και παρελκόμενων ειδών συνναφή με την εργασία μας!

2. Επεξήγηση τι νομοθέτημα υπάρχει για την υπερωριακή απασχόληση! Τι έχουμε να λαμβάνουμε σε υπερωριακή απασχόληση πέρα του πενθημέρου. Τι σε υπερωριακή απασχόληση πέρα του 8,5ώρου! Γιατί άλλη αποζημίωση λαμβάνουμε σε καθημερινή και άλλη σε αργία και άλλη σε νυχτερινή! Με πίνακα τι ακριβώς αμοιβόμαστε σε κάθε περίπτωση!

3.  Συλλογικά να συσταθεί άμεσα νομική προστασία των μελών της για τις τράπεζες, ώστε να υπάρξει ουσιαστικά ρύθμιση των χρεών σε τράπεζες! Η ήδη ρυθμίσεις μιλάνε για απλή επιμίκυνση του δανείου! Παράδειγμα ένας που έχει δάνεια για 5 χρόνια και είναι στο μέσο της αποπληρωμής, αν επιμικύνει θα πληρώσει ΞΑΝΑ τόκους αφού το δάνειο θα θεωρηθεί νέο! Μόνος τρόπος είναι ΝΟΜΙΚΑ κούρεμα των  δανείων ίσο με τις αντίστοιχες μειώσεις και επιμίκυνση του δανείου ΑΤΟΚΑ και χωρίς πληρωμή έγκρισης νέου δανείου! Τελεσίγραφο στις τράπεζες από την μεριά της ομοσπονδίας, διότι τόσα χρόνια όταν οι τράπεζες έκριναν για την βιοσίμοτητας τους ανέβαζαν τα επιτόκια ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ!

4. Άμεση επικοινωνία με το υπουργείο και την ΔΥΕΦΚΚ για την απαλλαγή όλων των καταστημάτων κράτησης από τακτικές μεταγωγές λόγω έλλειψης προσωπικού,  σύμφωνα με τις οργανικές θέσεις και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές όπου κρίνετε ότι τα μέτρα θα πρέπει να αυξηθούν για την αποφυγή αποδράσεων και αναταραχών σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες!

5. Κίνηση της ομοσπονδίας με εξώδικα και έπειτα δικαστικά για την άμεση καταβολή των εξαιρεσήμων  φετινών αλλά και των προηγουμένων ετών. Και πλήρης προγραμματισμός για πληρωμή σε τακτική βάση μηνιαίος!

6. Να αναγνωριστεί άμεσα η ιδιαιτερότητα της δουλειάς μας και σαν ιδιαίτερη εργασία να αμοίβετε. Και να αποσαφηνιστεί με τι κριτήρια θα κρινόμαστε στα κλιμάκια , γιατί είναι εντελώς άτοπη η μισθολογική μας εξέλιξη!

7. Άμεση αποκατάσταση της ηρεμίας στα σωφρονιστικά ιδρύματα με την διακοπή των περικοπών σε φάρμακα και τρόφιμα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για την αποφυγή αναταραχών και άμεση πρόσληψη και μετάταξη από άλλα υπουργεία προσωπικού εξωτερικής φρούρησης.

8. Σε αντίθετη περίπτωση  απεργία διαρκείας και συλλογική δικαστική διαμάχη με τα υπουργεία δικαιοσύνης, οικονομικών και τους φορείς που εμπλέκοντε με την οικονομική μας καταδίκη σε ισόβια!

Αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις ώς εξωτερικός φρουρός, χωρίς να θίγω κανέναν και πόσο μάλλον την ομοσπονδία που εκλεγμένα την στηρίζουμε αλλά και τους εκλεκτούς μου συνάδελφους που επικριτικά κρατούν μια στάση απέναντι σας, και σας τις παραθέτω προς διάλογο. Δηλώνω την στήριξη ενός υγιή διαλόγου ανάμεσα μας γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα γίνουμε έρμαια στις ορέξεις των κυβερνώντων!

"Δεν έχει σημασία πόσο προικισμένοι και άξιοι είμαστε. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη ζωή αν πρώτα δεν τη φανταστούμε και αν δεν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να την αποκτήσει. (R.Bach)"                                                                                                         yefkk.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου